Privacy verklaring

Door (de medewerkers van) Uitvaartverzorging BijDeHand worden privacy gevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. Uitvaartverzorging BijDeHand garandeert, voor zover mogelijk, de bescherming van de privacy van alle door Uitvaartverzorging BijDeHand verzorgde overledenen en de personen die contact hebben (gehad) en hun gegevens hebben achtergelaten via onze website, email, brief,  telefonisch of persoonlijk.
Ook verwachten wij van onze partners en leveranciers dat zij maximale inspanningen doen voor het bewaken van alle persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij met deze persoonsgegevens doen en binnen welk wettelijk kader dat gebeurt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Gegevens die gebruikt worden:
Persoonsgegevens
Wij verzamelen de gegevens die u aan ons levert voor gebruik van onze diensten, zoals persoonsgegevens (NAW-gegevens, geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata, namen van kinderen, telefoonnummers, emailadressen en foto’s).
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door de personen worden opgegeven en worden uitsluitend gebruikt voor onze diensten en de diensten van onze leveranciers/partners. Tevens worden enkele gegevens openbaar gebruikt voor rouwkaart, advertentie of de herinneringspagina op onze website. Dit alleen bij toestemming van betrokkenen.
Dit betreft gegevens die door de klant/prospect worden aangemaakt of doorgegeven en nodig zijn voor het op juiste wijze uitvoeren van de gevraagde diensten.

IP-adres
Bij gebruik van onze website wordt gelogd vanaf welk IP-adres deze actie plaatsvindt.

Bewaartermijn
De bewaartermijn van bovenstaande persoonsgegevens bedraagt 10 jaar na het aanvragen en uitvoeren van de dienst. Hebben wij de dienst nog niet kunnen uitvoeren (is persoon nog niet overleden) en is de wilsverklaring nog van kracht, dan zullen deze gegevens in het archief van de centrale administratie alsmede in het archief van de betreffende uitvaartverzorger blijven.
Uitvaartverzorging BijDeHand en haar medewerkers zullen op geen enkele wijze uw gegevens aan derden verstrekken, tenzij nodig voor de uitvoer van diensten.
We maken gebruik van de meest moderne clouddiensten om uw data te beschermen.
Uitvaartverzorging BijDeHand behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.