Als een algemeen graf geruimd wordt, moeten de resten ergens blijven. Die worden herbegraven in een verzamelgraf. Andere woorden daarvoor zijn knekelput of ossuarium.

Zo blijft de overledene toch op de begraafplaats begraven, alleen wel in een ander graf dan dat waar de nabestaanden hem begraven hebben. Ook zijn er in dit graf botresten van alle andere geruimde graven aanwezig.