Je MOET over suïcide praten met jongeren. Het is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Je brengt hen dus niet op het idee van suïcide, ze hébben het idee al! 

Dus MOET het af en toe over dat idee, dat onderwerp gaan.
Leer kinderen, dat ze geen belofte doen op het geheimhouden van suïcidale gedachten bij vrienden. Je kunt beter een vriendschap verliezen, dan een vriend.